Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 2/22

13 april 2022

Efter en lyckad vinterhajk fortsätter kårens verksamhet som vanligt, och vi planerar en vårhajk i maj. I februari ordnade kåren årsmöte där det valdes en ny styrelse, kårchef och kårsekreterare. Anmälan till sommarlägret Tutti Frutti pågår ännu, så se till att ni är anmälda!

Hänt i kåren

Söndagen 13 februari höll kåren årsmöte. På mötet valdes en ny styrelse, kårchef: Ivar Vuori, och en ny kårsekreterare: Yann Jorelle. Mera information om den nya styrelsen hittas på kårens hemsida.

Den 12 mars ordnade kåren vinterhajk för äventyrsscouter och äldre. Vinterhajken var i år i form av dagsutfärd i Sibbo storskogs nationalpark.

På kommande

Den 20 april ordnar kåren citymanöver “Hesswood” för spejar- och explorerscouter.

Lördagen 7.5 hålls scoutkällarinvigning vid scoutkällaren för alla intresserade. På kvällen ordnas även en middag för patrulledare och ledare.  Mera info har skickats per e-post.

Veckoslutet 14–15 maj ordnar Munksnäs Spejarna vårhajk vid Lappträsk i Sjundeå för äventyrsscouter och äldre. Läs mera i vårhajkens infobrev.

Onsdagen 11.5 kl 18 hålls den årliga vårfesten vid scoutkällaren. Alla kårens medlemmar är välkomna att delta.

10–12.6 ordnar kåren sommarlägret Tutti Frutti för vargungar och äventyrsscouter tillsammans med Munksnäs Flickscouter, Tre björkar och Spanarna. Explorerscouter kan också delta som hjälpledare. Lägerplatsen kommer att vara vid Kavalahti i Ingå. Första infobrevet har redan skickats ut och hittas också på kårens hemsida. Märk sista anmälningsdagen 4.5.

Den 15–23.7.2022 deltar kåren i Finlands Scouters storläger också kallad FinnjamboreeKajo i Evo. Lägret är för spejarscouter och äldre, för yngre medlemmar ordnas Tutti Frutti. På lägret kommer vi att dela lägerkår med MFL, Vikingaflickorna, Korsfararflickorna, Sailors, Mustat Veljet, Kirisiskot, och Kulosaaren meripartio.

Den 1-2.10 ordnar vi Höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Mera info kommer i ett senare infobrev.