Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Ny styrelse och kårchef

22 februari 2022

Kåren höll årsmöte den 13 februari. På mötet valdes en ny styrelse och även en ny kårchef, Ivar!

Den nya styrelsen består av följande medlemmar:

  • Kårchef: Ivar Vuori

  • Vicekårchef: Erik Sandström

  • Kårsekreterare: Yann Jorelle

  • Kårekonom: Nipa Pajunen

  • Medlem: Joakim Gunst

  • Medlem: John Sundberg

  • Medlem: Jona Gripenberg

  • Medlem: Christian Kassila

Detta innebär att Erik avgår efter tio år som kårchef. Erik har gjort ett utomordentligt jobb och lämnar kåren i gott skick till den nya kårchefen Ivar. Erik forstsätter dock som vicekårchef, och den föredetta vicekårchefen John som programchef. Dessutom avgår Jocke som kårsekreterare efter en imponerande karriär på drygt 15 år, och ger över posten till Yann. De övriga styrelsemedlemmarna fortsätter på deras tidigare poster.