Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Kåren

MSP-märket

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f., förkortat MSP, är en finlandssvensk landscoutkår som verkar i Munksnäs i västra Helsingfors. Vår kårlokal Scoutkällaren ligger på Kadettvägen 2. I samma lokal har även vår systerkår Munksnäs Flickscouter sina utrymmen. Munksnäs Spejarna har ett 70-tal medlemmar. Vår verksamhet följer den traditionella scoutingen med bland annat läger, hajker och vanliga veckomöten, med en betoning på friluftsliv och praktisk verksamhet.

Historia

  • Munksnäs Spejarna grundades den 10 maj 1950 under ledning av Gunnar "Fakiren" Fagerlund.

  • Före det var Munksnäs Spejarna en del av kåren Helsingfors Spejarna, närmare bestämt dess två avdelningar i Munksnäs och Haga-Sockenbacka.

  • Som störst var kåren år 1958 då vi hade 241 medlemmar. Munksnäs Spejarna var då förbundets största kår.

  • Våren 1959 utträdde avdelningen i Haga-Sockenbacka för att grunda kåren Nybyggarna.

Symboler

Munksnäs Spejarnas färger är gulröd och grön. Den gula färgen står för glädje, den röda för kamratskap och den gröna för natur. Scouthalsduken är gulröd med en grön tvåtoppad gran som bildar ett M (som i Munksnäs) som symbol. Kårfanan är grön med en svartgul scoutlilje-armborst omringad av en gul krans i mitten och msp-skjölden i övre vänstra hörnet. Munksnäs Spejarna har gråa kårtröjor med msp-logon på vänstra bröstet.