Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna
Meny

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Tält på Island

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f., förkortat MSP, är en finlandssvensk landscoutkår verksam i Munksnäs i västra Helsingfors. Vår kårlokal Scoutkällaren är belägen på Kadettvägen 2. Vår verksamhet är traditionell scouting med betoning på friluftsliv. Vår systerkår är Munksnäs Flickscouter.

Aktuellt

Sovsäckar till Ukraina

15 januari 2023

Har du en sovsäck som inte används? Frivilliga organisationen Suoraa apua Ukrainaan samlar in sovsäckar till Ukraina. På grund av den förstörelse av infrastruktur som skett i Ukraina finns det ett skriande behov av varma sovsäckar. Hjälp om du kan! Kontakta antingen Mats Forss (040 052 4280) eller Calle Backlund (040 572 6235) eller för sovsäcken till Scoutkällaren senast den 27.2. Tack för hjälpen!

Scoutmötena börjar vecka 3

7 januari 2023

Vårens veckomöten börjar vecka 3, dvs. måndagen 16.1 för spejarscouterna och onsdagen 18.1 för vargungarna och äventyrsscouterna. Mötestiderna är samma som på hösten. Spejarscouternas mötesprogram finns redan på hemsidan, de övriga gruppernas program lägger vi ut lite senare.

Kårchefens Dagorder 4/22

28 november 2022

Hoppas alla haft en trevlig höst! På självständighetsdagen ordnar vi vår traditionella scoutbasar som brukar vara mycket välbesökt. Alla är varmt välkomna med, och de som har möjlighet får gärna hjälpa till med arrangemangen eller bidra med något att sälja. Veckan efter det är det dags för kårens julfest!