Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Tält på Island

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f., förkortat MSP, är en finlandssvensk landscoutkår verksam i Munksnäs i västra Helsingfors. Vår kårlokal Scoutkällaren är belägen på Kadettvägen 2. Vår verksamhet är traditionell scouting med betoning på friluftsliv. Vår systerkår är Munksnäs Flickscouter.

Aktuellt

Höstförläggning 2023

5 september 2023

Veckoslutet 7–8 oktober är det dags för Munksnäs Spejarnas traditionella höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Alla vargungar och scouter är välkomna med att tillbringa veckoslutet i den vackra höstskogen!

Säsongstart 2023

21 augusti 2023

Höstens scoutmöten börjar under vecka 36. Här följer info om gruppindelningen och mötestiderna för 2023–2024. Mötena hålls fortsättningsvis i Scoutkällaren (Kadettvägen 2).

Kom med i scouterna 2023

16 augusti 2023

Scouting är en rolig och mångsidig hobby där du tillsammans med goda kompisar får lära dig nya färdigheter och uppleva äventyr i naturen! Våra scouter håller möten varje vecka i vår kårlokal på Kadettvägen 2. Vi ordnar även läger, hajker, förläggningar och andra evenemang. Du som är pojke och har börjat tvåan kan komma med i vargungarna (åk 2–3). Mötestiden bestäms inom kort (förra året hade vargungarna möten onsdagar kl. 18–19). Även äldre barn, ungdomar och vuxna är välkomna med i kåren!

Anmäl dig till Munksnäs Spejarna