Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Bli medlem

Kom med i scouterna

Vill du lära dig nya färdigheter, uppleva äventyr i naturen och göra roliga saker tillsammans med dina kamrater?

Alla pojkar* som börjat tvåan kan bli medlemmar i Munksnäs Spejarna. Du kan också bli medlem fast du går på en högre klass eller redan är vuxen. Ansök om medlemskap genom att fylla i ansökningsblanketten. Om du har frågor om blanketten kan du kontakta kårskreterare Yann Jorelle.

Genom att anmäla dig till Munksnäs Spejarna godkänner du att vi lägger till scoutens och målsmans uppgifter till Finland Svenska Scouters medlemsregister Kuksa samt till kårens egna medlemsregister. Om du vill ha mera information om hur uppgifterna sparas och behandlas kan du kontakta kårsekreteraren, som är medlemsregisteransvarig.

Meddela också gärna ifall du som målsman har intresse att hjälpa till med scoutverksamheten på något sätt.

* Även flickor och andra som inte identifierar sig som pojke kan bli medlem i kåren. Om du är flicka rekommenderar vi dock i första hand vår systerkår Munksnäs Flickscouter.