Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Scoutkällaren

Utanför Scoutkällaren

Vår kårlokal, som är belägen på Kadettvägen 2, kallas Scoutkällaren. Lokalen delas med vår systerkår Munksnäs Flickscouter. Scoutkällaren genomgick en grundläggande renovering 2019–2020.

Historia

På Järvanslägret 1950 framkastade ing. Kurt Hansson förslaget om att rotfruktskällaren vid Munksnäs Svenska Samskola skulle byggas om till scoutlokal. Den 24 november 1951 togs det första spadtaget på vår blivande scoutkällare. Våren 1953 göts golvet och på hösten samma år göts taket. Den ekonomiska sidan av bygget sköttes till stor del av understödsföreningen Munksnäs Scoutvänner r.f. medan scoutpappor, ledare och scouter utförde talko-arbete varje lördag mellan klockan 14-18 åren 1951-1955. En verklig eldsjäl vid dessa talko-arbeten var kårchefen Gunnar Fagerlund.

Den 17 april 1955 invigdes scoutkällaren och kåren fick äntligen de lokaliteter som den så länge varit i behov av. Kårens krafter som så länge tagits i bruk för Scoutkällaren kunde nu användas för reorganisation och återuppbyggnad. Den 22 maj 1958 kunde understödsföreningens styrelse konstatera att Scoutkällaren var skuldfri.

När Åke Palin var kårcef så byggdes det ett ledarrum i bakre delen av pojkarnas rum. Ledarrummet blev dock inte den samlingsplats som man hoppades och det revs i början av 90-talet. Men före det hade scoutkällaren stora problem med läckage och mögel. Detta berodde på att byggnadsbaracker hade förvarats ovanpå scoutkällarens tak under skolans renovering och valvet blev skadat. När det var som värst så räknade vi att det kom in ca. 400 liter vatten på ett dygn! Vi förde en lång diskussion med myndigheterna och var just i beråd att med medel från understödsföreningen sätta igång med en "räddnings-operation" när vi fick höra att museeiverket hade beordrat skolverket att åtgärda det man hade förstört.

På så vis fick scoutkällaren en välbehövlig ansiktslyftning och samtidigt en riktig toalett, som alltid varit ett stort problem, också köket blev helt ombyggt. renoveringen var betydligt mera omfattande än vad vi med våra små resurser hade kunnat utföra. Under senare hälften av 1990-talet så har skolan ett par gånger försökt göra anspråk på scoutkällaren, men tillsvidare har vi lyckats med att behålla den för vår egen verksamhet.

Renoveringen 2019–2020

År 2016 fick vi budskapet att kårerna inte längre har tillgång till Scoutkällaren på grund av högstadieskolans renovering. Vi flyttade verksamheten till en tillfällig kårlokal på Ulfsbyvägen 11 i Munkshöjden. Efter skolans renovering var färdig ville staden inte tillåta oss att återvända till källaren, eftersom den inte uppfyllde moderna krav på verksamhet. Efter långa förhandlingar kom vi överens om ett avtal med staden där vi själva ordnar och betalar för en grundläggande renovering av källaren, och får tillstånd att hyra källaren långsiktigt (30 år) till ett rimligt pris. Nyckelpersonen här var Christer "Ludde" Lundström, som skötte de minst sagt knepiga förhandlingarna.

Under 2019–2020 renoverade vi källaren. Renoveringen omfattade bl.a. följande: en ny betongplatta under golvet, nya värme och ventilationssystem, två nya nödutgångar, samt nytt kök och toalett. Calle Backlund höll i trådarna för renoveringen, och Christine Stockmann-Broo var huvudansvarig för penninginsamlingen. Även många andra scouter gjorde mycket arbete för att ro projektet i land. De totala kostnaderna för renoveringen var ca 300 000 €.

Renoveringen möjliggjordes av många donationer från institutioner och privatpersoner:

Stiftelsen Tre Smeder, Héléne och Walter Grönqvists stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Svenska kulturfonden, Urlus-stiftelsen, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Understödsföreningen för ungdomsarbete i Munksnäs, Poppe Sjöholm, Edvard Silen, Benny Korn, Siv och Timo Gunst, Stig Gustavson, Karl-Erik Palin, Joakim Gunst, Marianne Gripenberg-Gahmberg, Anna och Jyrki Merjamaa, Eva och Kristian Stockmann, Carl-Gustav Paulig, Erik Sandström, Helena Jansson-Kronlund, Familjen Taimitarha, Kjell och Eija Selenius, Christina Bäck, Joanna Jansson, Eva Godenhielm, Peter och Ingemaj Buch Lund, N. Rosenlew, Caroline Sandström och Joakim Mickwitz, Toba Holmqvist, Gerd Gripenberg, Henrika Paulig, Maria och Kaj Sundberg, Doris Stockmann, Pingis och Claes Charpentier, Torbjörn Gustafsson, Christer Lundström, Carola Fortelius-Sarn, Familjen Stockmann-Broo, Mats Grenner, Christian och Robert Fogelholm, Coco Örn, Patrik Buch Lund, Lena Frölander-Ulf, Victor Spiby, Pata Degerman, Marina och Anders Franck, Barbro Widing, Karl-Erik Palin, Stina och Mikael Franck, Torbjörn och Gunvor Holmqvist, Lasse Federley, Inger Zilliacus samt många anonyma donatorer