Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna
Meny

Scoutkällaren

Utanför Scoutkällaren

Obs! På grund av Scoutkällarens renovering håller vi för tillfället vår verksamhet i kårlokalen på Ulfsbyvägen 11 E. Läs mera om renoveringen och pengainsamlingen.

Vår kårlokal, som är belägen vid Munksnäs högstadieskola på Kadettvägen 2, kallas Scoutkällaren. Lokalen delas med vår systerkår Munksnäs Flickscouter.

Historia

På Järvanslägret 1950 framkastade ing. Kurt Hansson förslaget om att rotfruktskällaren vid Munksnäs Svenska Samskola skulle byggas om till scoutlokal. Den 24 november 1951 togs det första spadtaget på vår blivande scoutkällare. Våren 1953 göts golvet och på hösten samma år göts taket. Den ekonomiska sidan av bygget sköttes till stor del av understödsföreningen Munksnäs Scoutvänner r.f. medan scoutpappor, ledare och scouter utförde talko-arbete varje lördag mellan klockan 14-18 åren 1951-1955. En verklig eldsjäl vid dessa talko-arbeten var kårchefen Gunnar Fagerlund.

Den 17 april 1955 invigdes scoutkällaren och kåren fick äntligen de lokaliteter som den så länge varit i behov av. Kårens krafter som så länge tagits i bruk för Scoutkällaren kunde nu användas för reorganisation och återuppbyggnad. Den 22 maj 1958 kunde understödsföreningens styrelse konstatera att Scoutkällaren var skuldfri.

När Åke Palin var kårcef så byggdes det ett ledarrum i bakre delen av pojkarnas rum. Ledarrummet blev dock inte den samlingsplats som man hoppades och det revs i början av 90-talet. Men före det hade scoutkällaren stora problem med läckage och mögel. Detta berodde på att byggnadsbaracker hade förvarats ovanpå scoutkällarens tak under skolans renovering och valvet blev skadat. När det var som värst så räknade vi att det kom in ca. 400 liter vatten på ett dygn! Vi förde en lång diskussion med myndigheterna och var just i beråd att med medel från understödsföreningen sätta igång med en "räddnings-operation" när vi fick höra att museeiverket hade beordrat skolverket att åtgärda det man hade förstört.

På så vis fick scoutkällaren en välbehövlig ansiktslyftning och samtidigt en riktig toalett, som alltid varit ett stort problem, också köket blev helt ombyggt. renoveringen var betydligt mera omfattande än vad vi med våra små resurser hade kunnat utföra. Under senare hälften av 1990-talet så har skolan ett par gånger försökt göra anspråk på scoutkällaren, men tillsvidare har vi lyckats med att behålla den för vår egen verksamhet.