Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna
Meny

Munksnäs Scoutvänner

Munksnäs Scoutvänner är en understödsförening för scoutkårerna Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Spejarna. Scoutvännernas intäkter utgörs av medlemsavgifter samt försäljning på den traditionella basaren på självständighetsdagen.

Vi hoppas att alla scoutfamiljer samt gamla och nya scoutvänner vill vara medlemmar i understödsföreningen och även medverka till en lyckad scoutbasar genom bidrag, donationer och talkoinsatser. Medlemsavgiften är 20 € och vi tar gärna emot nya medlemmar. Tack för ert viktiga stöd!

Kontakta gärna undertecknade om ni har frågor, synpunkter eller idéer!

Med vänlig scouthälsning,

Styrelsen för Munksnäs Scoutvänner r.f. genom

Nina Gran
nina.gran@hel.fi
050-552 1199

Carl Backlund
calleb@welho.net
040-572 6235