Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Scoutmetoden

Lägereld

Munksnäs Spejarna följer scoutmetoden, som beskriver grunderna i hur scoutverksamheten bedrivs. Scoutmetoden är fastställd av Finlands Scouter och grundar sig på världsförbundens metoder. Läs mera om scoutmetoden här.

Scoutmetoden

1. Att leva enligt scoutingens värderingar

Scoutlöftet, scoutidealen och valspråket beskriver scoutingens värderingar. Genom att följa dem binder sig scouten till scoutingens värderingar.

2. Symbolik

Scoutsymboliken omfattar arbetsmetoder, innehåll och föremål som har en gemensam känd betydelse. Barn och unga sammanförs med hjälp av gemensamma symboler till den egna gruppen, till kåren och till den världsomfattande scoutrörelsen.

3. Verksamhet med stigande svårighetsgrad

Var och en får lämpligt utmanande uppgifter. Ett för åldersgruppen lämpligt program hjälper scouten att växa.

4. Patrullsystemet

I scoutverksamheten fungerar man i grupper av jämlika, man fattar beslut tillsammans och delar på ansvaret. I dessa små grupper växer barn och unga till att fungera som medlemmar i gruppen.

5. Learning by doing

Att lära sig genom att göra är naturligt för barn och unga. Inom scoutverksamheten lär man sig genom att uppleva och göra.

6. Vuxet stöd

Inom scoutverksamheten sysslar barn, unga och vuxna tillsammans. Barn och unga växer, deltar och har möjlighet att påverka sin omvärld eftersom de har vuxna som stöder dem.

7. Goda gärningar

Inom scoutverksamheten lär sig barn och unga att ta ansvar för sig själv och för andra. Verksamhet som syftar till andras välmående gynnar gemenskap och grupptillhörighet i samhället.

8. Verksamhet i naturen

Inom scoutverksamheten verkar barn och unga i naturen, som är en upplevelserik miljö för verksamhet och inlärning.