Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Sommarens scoutläger inhiberade

23 april 2020

På grund av coronaviruspandemin och i enlighet med stadsrådets beslut har Finlands Scouter beslutat inhibera alla stora scoutläger under sommaren, vilket inkluderar Najs 2020. Vi har även tillsammans med Munksnäs Flickscouter beslutat att inhibera vargungelägret Mammut 2020 av samma orsak. Detta är en ledsam nyhet så här på St. Görans dagen, men hälsa och säkerhet måste gå före allt annat. Vi kommer eventuellt att ordna ersättande program i mindre skala under sommaren, om det är möjligt att göra på ett säkert sätt. Vi informerar i så fall om detta i maj eller juni.