Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Säsongstart 2022

21 augusti 2022

Höstens scoutmöten börjar under vecka 35. Här följer info om gruppindelningen och mötestiderna för 2022–2023. Mötena hålls fortsättningsvis i Scoutkällaren (Kadettvägen 2).

 • Vargungar (åk 2–3)

  • Patrulledare: Peter Fogelholm & Henrik Grenner

  • Mötestid: onsdag kl. 18–19

  • Första mötet: 31.8

 • Äventyrsscouter (åk 4–5)

  • Patrulledare: Fredrik Iloranta, Max Liljeqvist & Alex Anderson

  • Mötestid: onsdag kl. 19–20

  • Första mötet: 31.8

 • Yngre spejarscouter (åk 6)

  • Patrulledare: Sebastian Bärlund & Alexander Aalto

  • Mötestid: måndag kl. 19–20

  • Första mötet: 29.8

 • Äldre spejarscouter & explorerscouter (åk 7+)

  • Patrulledare: Ivar Vuori

  • Mötestid: tisdag kl. 18, möten ca var fjärde vecka

  • Första mötet: meddelas senare