Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Ny styrelse och utmärkelsetecken

Utmärkelsetecken 2021

20 februari 2021

Munksnäs Spejarna höll årsmöte torsdagen den 18 februari. På mötet valdes en ny styrelse, och vi hade glädjen att dela ut sex utmärkelsetecken.

Den nya styrelsen består av följande medlemmar:

 • Kårchef: Erik Sandström

 • Vicekårchef: John Sundberg

 • Kårsekreterare: Jocke Gunst

 • Kårekonom: Nipa Pajunen

 • Medlem: Jona Gripenberg

 • Medlem: Yann Jorelle

 • Medlem: Amos Lönnqvist

 • Medlem: Totte Kassila

Totte och Amos är nya medlemmar i styrelsen, medan de övriga fortsätter på samma poster som tidigare. Calle och Ivar avgår från styrelsen, men fortsätter med övriga uppdrag i kåren: Calle som källarfogde och Ivar som uppdragschef. Totte tar över uppdraget som materialförvaltare och Amos som vicekällarfogde.

På årsmötet delade vi även ut sex utmärkelsetecken. Ansökningarna gjordes redan hösten 2019, och planen var ursprungligen att dela ut märkena på kårens 70-årsjubileum våren 2020. På grund av coronapandemin kunde jubileet inte ordnas, så vi beslöt till slut att dela ut märkena virtuellt på årsmötet 2021.

 • FiSSc Tacksamhetstecken av klass II: Calle Backlund

 • FS Förtjänsttecken i brons: Erik Sandström, John Sundberg, Jocke Gunst

 • FiSSc Tacksamhetstecken av klass III: Jona Gripenberg

 • FS Collans spänne: Nipa Pajunen