Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/22

2 september 2022

Efter två lyckade sommarläger är det dags för nästa scouting säsong att dra igång igen. Veckomöten har börjat om igen den här veckan. Höstens huvudevenemang för hela kåren är som vanligt höstförläggningen vid Lärkans i Noux.

Hänt i kåren

Den 10–12.6 höll kåren sommarlägret Tutti Frutti i Kavalahti, Ingå tillsammans med MFL, Spanarna och Tre Björkar. I lägret deltog från Munksnäs Spejarna 14 scouter och 6 ledare. Bilder från lägret hittar du här: https://photos.app.goo.gl/eThhQp63wh9RtHYL7

15–23.7 deltog kåren i Finnjamboree Kajo i Evo tillsammans med andra vänkårer.

Höstens scoutmöten har börjat vecka 35. Verksamheten är indelad i fyra grupper: vargungar, äventyrsscouter, yngre spejarscouter, och äldre spejarscouter samt explorerscouter. Mötesprogrammen  och mötestider hittar du på kårens hemsida.

På kommande

Den 1-2 oktober ordnar vi höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Alla kårmedlemmar är välkomna att tillbringa veckoslutet i höstskogen! Mera info om förläggningen kommer i ett senare infobrev.

Under hösten ordnar Finlands Svenska Scouter (FiSSc) många kurser och evenemang. Sista anmälningsdag för största delen av de här är 15 september. Information om evenemangen finns i FiSSc händelsekalender på adressen www.scout.fi/handelsekalender. Anmäl dig direkt i Kuksa via länkarna i FiSSc händelsekalender. Här är några av evenemangen (mera info i händelsekalendern):