Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/21

13 september 2021

Efter ett lyckat sommarläger i Fiskars är det dags för nästa scouting säsong att dra igång igen. Höstens huvudevenemang för hela kåren är som vanligt höstförläggningen vid Lärkans i Noux, som är lite tidigare än normalt i år.

Hänt i kåren

Den 29.7–1.8 höll kåren sommarlägeret Väinämöinen i Fiskars. I lägret deltog 16 scouter och 8 ledare.

Höstens scoutmöten har börjat vecka 35. Verksamheten är indelad i fyra grupper: vargungar, yngre äventyrsscouter, äldre äventyrsscouter, och spejarscouter. Vi håller en större del av mötesprogrammet utomhus och är särskilt noggranna med handhygienen, men håller för övrigt normala möten. Mötesprogrammen  och mötestider hittar du på kårens hemsida.


På kommande

Den 25-26 september ordnar vi höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Vi ordnar förläggningen normalt med övernattning trots coronaviruset, men håller så mycket program som möjligt utomhus. Infobrevet för förläggningen har skickats ut till alla kårmedlemmar.

Under hösten ordnar Finlands Svenska Scouter (FiSSc) många kurser och evenemang. Sista anmälningsdag för största delen av de här är 15 september. Information om evenemangen finns i FiSSc händelsekalender på adressen scout.fi/handelsekalender. Anmäl dig direkt i Kuksa via länkarna i FiSSc händelsekalender. Här är några av evenemangen (mera info i händelsekalendern):

  • Första hjälpen 1-kurs 2–3.10 i Vasa

  • Spejardagarna  9–10.10 i östra nyland

  • Gruppledarutbildning för explorerscouter 6–7.11 i Åbo

  • Första hjälpen uppdateringskurs 1.12 i Helsingfors