Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 3/20

Takkrona i Scoutkällaren

6 oktober 2020

Efter en mycket ovanlig vår och sommar strävar vi till att fortsätta scoutverksamheten mera normalt under hösten. Det omfattar veckomöten, som äntligen kan hållas i den nyrenoverade Scoutkällaren, samt vår traditionella höstförläggning. 70-årsjubileet har vi dock beslutat att inte arrangera p.g.a. coronaviruset.

Hänt i kåren

Den 31.7–2.8 höll kåren sommarhajk i Sjundeå. Hajken var ett småskaligt alternativ till sommarläger som inte kunde ordnas dennas sommar p.g.a. coronaviruset. I hajken deltog 12 scouter och 5 ledare.

Höstens scoutmöten har börjat vecka 37. Verksamheten är indelad i tre grupper: vargungar, äventyrsscouter, samt spejar- och explorerscouter. Vi håller en större del av mötesprogrammet utomhus och är särskilt noggranna med handhygienen, men håller för övrigt normala möten. Mötesprogrammet hittar du på kårens hemsida.

Renoveringen av Scoutkällaren på Kadettvägen 2 är äntligen färdig. Byggnadstillsynen höll 15.9 slutgranskning där de godkände arbetet. Vi har även flyttat materialet från Ulfsbyvägen 11. En del arbete återstår ännu med att reparera möbler och inreda källaren. Ett enormt tack till alla som varit involverade i projektet eller bidragit med understöd!

På kommande

Den 10–11 oktober ordnar vi höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Vi ordnar förläggningen normalt med övernattning trots coronaviruset, men håller så mycket program som möjligt utomhus. Infobrevet för förläggningen har skickats ut till alla kårmedlemmar.

Vi planerade ursprungligen ordna vårt 70-årsjubileum lördagen 24.10 med dagstillställning och restaurangmiddag, men p.g.a. av corona har vi beslutat att annullera evenemanget. Istället ordnar vi en småskalig ledartillställning i Scoutkällaren samma dag från kl. 16.

Måndag 19 oktober kl. 17:45 ordnar Helsingfors Svenska Scouter stadsmanöver. Detta är en tävling i stan för lag av spejarscouter, explorerscouter och ledare. Tävlingen ordnas av Scoutkåren Spejarna och har superhjälte-tema. Anmälning i Kuksa

Ladda ner som PDF