Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 2/21

2 maj 2021

Kårens verksamhet fortsätter i begränsad form p.g.a. corona. Mötena hålls fortfarande utomhus för de yngre scouterna och på distans för spejarscouter och äldre. Vi hoppas kunna återvända till mera normal verksamhet under sommaren och planerar ett sommarläger i slutet av juli.

Hänt i kåren

Torsdagen 18.2 höll kåren årsmöte. Till styrelsen valdes två nya medlemmar: Christian “Totte” Kassila som materialförvaltare och Amos Lönnqvist som vicekällarfogde. De övriga medlemmarna fortsätter med sina tidigare poster. Under mötet delades även utmärkelsetecken ut till många av kårens äldre ledare.

Den planerade vinterhajken 13 mars blev tyvärr inställd p.g.a corona situationen. Beslutet gjordes på basis av anvisningar från Finlands Scouter.

Den 8.4 höll styrelsen handslagsmöte, där det diskuterades olika ansvarsuppdrag i kåren och vad som förväntas av dem.

På kommande

En gemensam vårhajk ordnas inte i år p.g.a. corona situationen. För spejarscouterna ordnas dock skilda patrullhajker i Noux 8–9.5.

Tisdagen 11.5 kl 18 hålls den årliga vårfesten. Festen kommer hållas på distans via Google Meet på möteslänken https://meet.google.com/usf-cihu-ofy.

Helsingfors Svenska Scouter ordnar ett dagsläger 7.6 för barn som gått ut årskurserna 1-4. Mera info här: https://hess.fi/start/view-73908-90603

Kåren planerar ett Sommarläger 29.7–1.8. Lägerplatsen kommer att vara vid Iso Myllylammi i Fiskars. Infobrevet för lägret har skickats ut i samband med detta brev. Mera information hittas där.

Onsdagen 18 augusti kl 10 håller kåren en planeringsdag för patrulledare och ledare, där vi planerar nästa scout säsongen.

Den 4.9 håller kåren en av kontrollerna i Finlands Scouters FM i scoutfärdighet, som i år ordnas av FiSSc. Ledare är välkomna med som kontrollanter. 

Den 25–26.9 ordnar vi Höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Mera info kommer i ett senare infobrev.