Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Kårchefens Dagorder 1/21

22 januari 2021

Kårens verksamhet fortsätter i begränsad form p.g.a. corona. Mötena hålls utomhus tills vidare, och vi planerar en vinterhajk i form av en dagsutfärd i Salmi friluftsområde. I februari ordnar kåren årsmöte på distans. Vi hoppas kunna återvända till mera normal verksamhet så småningom, men för tillfället ser ännu våren och sommaren osäkra ut.

Hänt i kåren

Den 10–11 oktober ordnade kåren höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Trots coronaviruset var det möjligt att ordna förläggningen i stort sett som vanligt, med några extra arrangemang. Scouterna var på patrullrådd, lagade mat, lekte, och gick i bastu på kvällen. I förläggningen deltog 20 scouter och sju ledare.

Den 12 november ordnade Helsingfors Svenska Scouter (HeSS) höstmöte. På mötet valdes muncca spejaren Petter Selenius till HeSS ordförande. HeSS äger och förvaltar Lärkans stuga, och ordnar även tillsammans med kårerna evenemang som t.ex. scoutskaban och citymanövern.

På kommande

Torsdagen 18 februari kl. 18 ordnar kåren årsmöte på distans via Google Meet. Årsmötet är det viktigaste mötet under året, då redogör vi för det gångna året och planerar det kommande året. Vi väljer även kårens styrelse och en del övriga uppdrag. Alla kårmedlemmar är välkomna med! Länken till mötet är: https://meet.google.com/qaq-hpdu-xxp

Lördagen 13 mars ordnar kåren vinterhajk i form av en dagsutfärd i Noux för äventyrsscouter och äldre. Vinterhajken i sitt normala format med övernattning i halvplutonstält kan inte ordnas p.g.a. corona, men för tillfället hoppas vi att en dagsutfärd är möjlig. Mera info skickas ut med dagordern.

Den 9–17 juni ordnar Finlands Svenska Scouter vandringslägret FiSScFjäll VII i Muonio i Lappland för spejarscouter födda 2008 eller tidigare. Detta här är en möjlighet att lära känna spejarscouter från andra kårer, vandra i Pallasfjällen, och lära dig vildmarksfärdigheter. Anmälningen är öppen till 31.3. Mera info hittar du på följande sida: https://www.scout.fi/fisscfjall

Ladda ner medlemskortet 2021: Alla medlemmar i scouterna har ett medlemskort med vilket du bl.a. får en rabatt på 10 % i scoutbutikerna. Kortet kan laddas från medlemsregistret Kuksa. Instruktioner för hur du gör detta finns på kårens hemsida: http://www.munksnasspejarna.fi/karen/kuksa/

Understöd för deltagaravgifter: Kom ihåg att alla kårmedlemmar kan ansöka om understöd för deltagaravgifter till läger, hajker, förläggningar, kurser och andra evenemang. Understöden betalas i  första hand från kårens grundares, Gunnar ”Fakiren” Fagerlunds minnesfond. Ansök om understöd genom att skicka e-post med en kort motivering till kårchef Erik Sandström (erik@munksnasspejarna.fi).

Ladda ner som PDF

Ladda ner vinterhajkslappen