Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Årsmöte 4.2

14 januari 2024

Söndagen 4 februari kl. 17 ordnar kåren årsmöte i Scoutkällaren. Årsmötet är det viktigaste mötet under året, då redogör vi för det gångna året och planerar det kommande året. Under mötet väljs också kårens styrelse och en del övriga uppdrag. Alla kårmedlemmar är välkomna med!