Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Scoutkåren Munksnäs Spejarna
Munksnäs Spejarna

Ändringar i verksamheten p.g.a. corona

28 februari 2021

Finlands Scouter har 25.2 gett nya anvisningar för scoutverksamheten till följd av den försämrade coronasituationen. Vi har därför i Munksnäs Spejarna beslutat om följande ändringar i kårens verksamhet:

  • Vinterhajken 13.3 inhiberas

  • Spejar- och explorerscouterna håller möten på distans

Vargungarna och äventyrsscouterna håller fortsättningsvis möten utomhus vid Scoutkällaren, om inte patrulledarna meddelar något annat.