Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f., förkortat MSP, är en finlandssvensk landscoutkår verksam i Munksnäs i västra Helsingfors. Vår verksamhet är traditionell scouting med betoning på friluftsliv. Kårlokalen, som vi delar med systerkåren Munksnäs Flickscouter, kallas Scoutkällaren. Vad som är aktuellt kan du läsa nedan och i den senaste Kårchefens Dagorder.

Aktuellt

Årsmötet | 12 februari 2017

Söndagen den 12.2 höll kåren årsmöte. På årsmötet valdes den nya styrelsen för år 2017. Niklas Pajunen tar över som ny kårekonom efter Niklas Sved, som avgår från styrelsen. Enligt FS och FiSSc rekommendation tar vi i bruk två nya uppdrag: programchef och uppdragschef. Vicekårchef John Sundberg tar på sig uppdraget som programchef. Lars Huldén ställer upp som ny styrelsemedlem och uppdragschef. Även Yann Jorelle är ny i styrelsen och tar på sig uppdraget som materialförvaltare. Emil Warras avgår som styrelsemedlem. Styrelsen för år 2017 är därmed:

Kårchef Erik Sandström
Programchef, vicekårchef John Sundberg
Kårsekreterare Joakim Gunst
Kårekonom Niklas Pajunen
Uppdragschef Lars Huldén
Materialförvaltare Yann Jorelle
Medlem Jonathan Gripenberg
Medlem Emil Lyytikkä

På årsmötet hade vi även glädjen att dela ut två utmärkelsetecken:

FS förtjänsttecken i brons Carl Backlund
FiSSc tacksamhetstecken av III klass John Sundberg

Kårchefens Dagorder 1/17 | 22 januari 2017

Vårens möten har börjat och vi har igen en rolig scoutvår och -sommar att se fram emot. I mars är det dags för vinterhajken som likt förra året ordnas i det vackra Kopparnäs i Kyrkslätt. I maj håller vi vårhajken på vår traditionella plats vid Lappträsk i Sjundeå. Och i juli är det dags för sommarlägret Tidsmaskinen som kommer att bli historiskt. På flera plan.

Ladda ner ditt medlemskort 2017 | 19 januari 2017

Alla medlemmar i scouterna har ett medlemskort med vilket du bl.a. får en rabatt på 10 % i scoutbutikerna. Medlemskortet skickas inte hem med posten utan du måste ladda ner det digitalt som PDF från scouternas medlemsregister Kuksa.

Kårchefens Dagorder 4/16 | 26 november 2016

En händelserik scouthöst börjar närma sig sitt slut. I oktober ordnade vi både ledarstadsmanöver och höstförläggning. Nu är det snart dags för vår traditionella scoutbasar som i år hålls i lågstadieskolans gymnastiksal, och efter det för julfesten som ordnas på Scoutstationen! Vi har även börjat planera nästa sommars läger Tidsmaskinen som vi ordnar tillsammans med Spejarna och Nybyggarna. Skriv in datumen i kalendern!

Välkommen på scoutbasar 6.12 kl. 12–14 | 1 november 2016

På självständighetsdagen 6.12.2016 kl. 12–14 är det dags för vår traditionella scoutbasar. På grund av att Scoutkällaren inte är i bruk ordnar vi i år basaren i lågstadiets gymnastiksal (Locklaisvägen 9). Basaren ordnas av Munksnäs Flickscouter, Munksnäs Spejarna och Munksnäs Scoutvänner. Vi bjuder som vanligt bl.a. på café, bakverk, lopptorg, mete, lotteri och korvgrillning. Alla scouter med familj, vänner och bekanta är varmt välkomna!

Vi hoppas att alla scoutfamiljer kan bidra med någonting till basaren. Läs mera om hur ni kan hjälpa till i infobrevet.

Kårchefens Dagorder 3/16 | 8 september 2016

Vårens och sommarens program har varit mera varierat än vanligt. Den mycket lyckade vårhajken var i Repovesi nationalpark efter många år i Sjundeå. På sommaren var det skilda läger för vargungarna och äventyrsscouterna (Ratatosk), spejarscouterna (FiSScFjäll) och explorerscouterna och ledarna (Roihu). Nu har höstens möten börjat och det är dags att se fram emot höstförläggningen och mycket annat!

Höstens mötestider| 14 augusti 2016

Vargungar (åk 2–3) Ti kl. 17–18 Första mötet 23.8 Mötesprogram
Äventyrsscouter (åk 4–5) Ti kl. 18–19 Första mötet 23.8 Mötesprogram
Yngre spejarsscouter (åk 6) Ti kl. 18–19 Första mötet 23.8 Mötesprogram
Äldre spejarscouter (åk 7–8) Ti kl. 19–20 Första mötet 23.8 Mötesprogram

Kom med i scouterna! | 19 juli 2016

Alla pojkar som börjar tvåan kan komma med i scouterna. Munksnäs Spejarnas vargungar (åk 2–3) håller möten tisdagar kl. 17–18 (obs! tiden ändrad från kl. 18–19) i vår kårlokal på Ulfsbyvägen 11 E. Höstens första möte ordnas tisdagen 23 augusti kl. 17. Anmäl dig per e-post eller på första mötet.

Även äldre barn, ungdomar och vuxna kan komma med i vår scoutkår. Kontakta oss gärna om du vill veta mera om vår verksamhet!

Kom med i scouterna!

Kårchefens Dagorder 2/16 | 15 mars 2016

Vi har äntligen fått situationen med kårlokalen löst och har nu ett nytt fint utrymme till förfogande på Ulfsbyvägen 11. Det här betyder att vi igen kan sätta full fokus på verksamheten. I maj är det som vanligt vårhajk. Lägersommaren kommer att ha ovanligt mycket variation, med skilda läger för vargungar och äventyrsscouter (Ratatosk i Svartå), spejarscouter (FiSScFjäll i Muonio) och explorerscouter och ledare (Roihu i Evois).

Ny kårlokal i bruk | 6 mars 2016

Vi har nu fått nycklarna till vår nya kårlokal, så från och med nästa vecka ordnas alla scoutmöten där. Kårlokalen är ett fint källarutrymme på Ulfsbyvägen 11 E.

Patrulledarna har fått nycklar till lokalen. Ytterdörren är låst så kom i tid till mötet så går vi in tillsammans. Om du kommer för sent så ring din ledare så kommer han och öppnar dörren.

Om du har frågor om lokalen så kontakta i fösta hand Munksnäs Spejarnas källarfogde Calle Backlund (calle@munksnasspejarna.fi, 040 572 6235).

Ny plats för årsmötet 7.2 | 28 januari 2016

På grund av att vi inte kan vara i Scoutkällaren håller vi istället kårens årsmöte 7.2. kl. 18 på adressen Mechelingatan 1a (TDC-huset). Alla medlemmar är varmt välkomna!

Scoutkällaren inte längre i kårernas bruk fr.o.m. 1.2.2016 | 26 januari 2016

Bästa medlemmar och föräldrar,

Den 19 januari fick scoutkårerna information om att vi från och med den 1.2.2016 inte längre har tillgång till Scoutkällaren på grund av högstadieskolans renovering.

Vi har under flera års tid fört dialog med staden om Scoutkällarens eventuella renovering och fick i höstas veta att källaren inte kommer att renoveras i samband med skolan så som ursprungligen var planerat. Efter det hade vi inte fått någon information av staden före beskedet förra veckan.

Vi har varit i kontakt med staden och det har visat sig att vi inte har något annat alternativ än att tömma Scoutkällaren och överlåta användningen till byggprojektet inom januari. Trots att Scoutkällaren inte ingår i själva renoveringsprojektet har den utlovats för byggentreprenörens bruk och hela området kommer att avspärras som byggarbetsplats.

Veckomötena fortsätter

I nuläget är det ännu oklart var veckomötena kommer att hållas. Som bäst söker vi alternativa utrymmen och tar emot tips och förslag på lämpliga lokaler i Munksnejden.

I äkta scoutanda fortsätter veckomötena utomhus tills annat meddelas. Vi samlas på korgbollsplanen.

Så här kan ni hjälpa till

Beskedet om utrymningen på knappa två veckors varsel kom som en total överraskning för oss, men vi gör vårt yttersta för att verksamheten ska lida så lite som möjligt.

Kontakta oss gärna ifall ni har frågor eller vill hjälpa till!

Markus Haakana
Ordförande, Munksnäs Scoutvänner
haakana.markus@gmail.com
0400 959514

Sabina Fortelius
Kårchef, Munksnäs Flickscouter
sabina.fortelius@gmail.com
050 5251387

Erik Sandström
Kårchef, Scoutkåren Munksnäs Spejarna
er.sandstrom@gmail.com
050 5177329

Kårchefens Dagorder 1/16 | 17 januari 2016

Vårens scoutmöten har börjat och det är som vanligt mycket på kommande. Viktigast just nu är anmälningen till sommarens storläger Roihu (för spejarscouter, explorerscouter och ledare), som stänger redan 24 januari. Som vanligt ordnar vi även vinterhajk (den här gången tillsammans med Munksnäs Flickscouter i Kopparnäs, Sjundeå) och vårhajk. Och i juni blir det läger för vargungar och äventyrsscouter, även det tillsammans med MFL.

Kårchefens Dagorder 4/15 | 11 november 2015

Glad höst till alla kårmedlemmar! På självständighetsdagen ordnar vi vår traditionella scoutbasar som brukar vara mycket välbesökt. Alla är varmt välkomna med, och de som har möjlighet får gärna hjälpa till med arrangemangen eller bidra med något att sälja. En dryg vecka efter basaren är det dags för kåren julfest. Och så har anmälningen till nästa sommars storläger Roihu öppnat för alla spejarscouter och äldre!

Kårchefens Dagorder 3/15 | 20 september 2015

Höstens möten har dragit igång för några veckor sedan, kvällarna börjar bli mörka, och det betyder att det snart är dags för kårens årliga höstförläggning. Förläggningen ordnas i år lite senare än normalt, under Alla helgons dag 31.10–1.11. Under hösten ordnar vi också förstaklassvandring för explorer- och roverscouterna. I december är det dags för Scoutbasaren och julfest. Vi önskar en scoutig höst till alla medlemmar! Läs mera i höstdagordern.

Kom med i scouterna | 16 augusti 2015

Du som börjat tvåan och är pojke kan i år komma med i Munksnäs Spejarna. Vi håller möten tisdagar kl. 18–19 i vår scoutkällare på Kadettvägen 2. Höstens första möte ordnas 25 augusti. Instruktioner för hur du blir medlem hittar du här. Välkommen med!

Mötestider för hösten | 16 augusti 2015

Mötestiderna för hösten har nu slagits fast:

Vargungar åk 2–3 Ti kl. 18–19 Första mötet 25.8 Mötesprogram
Äventyrsscouter åk 4–5 On kl. 18–19 Första mötet 26.8 Mötesprogram
Spejarscouter åk 6–8 On kl. 19–20:30 Första mötet 26.8 Mötesprogram
Explorerscouter åk 9–2 Ti kl. 19–20 (ca 1/mån)   Mötesprogram

Höstens scoutmöten börjar vecka 35 | 11 augusti 2015

Höstens scoutmöten drar igång vecka 35, dvs. 24–27.8. Vi har inte ännu bestämt mötestiderna utan kommer att göra det under inkommande veckoslut, så vi informerar mera efter det.

Kampen mot K lägerbrev 2 | 18 juni 2015

Årets sommarläger för Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Spejarna närmar sig! Här är Kampen mot K lägerbrev 2 med info om bl.a. resor, betalning, besöksdag och utrustning.

Välkommen på scouternas våravslutning må 18.5 | 12 maj 2015

Munksnäs Spejarna och Munksnäs Flickscouter ordnar gemensam våravslutning nästa måndag 18.5 kl. 18:00–19:30 i Scoutkällaren. (Det står tyvärr fel datum, 19.5, i förra kårchefens dagorder.) Både scouter och föräldrar är välkomna med i år! Vi börjar med gemensamt program, sedan delar vi ut märken, och till sist bjuder vi på hot dogs och glass!

Kårchefens Dagorder 2/15 | 20 april 2015

Under vårvintern har Munksnäs Spejarna ordnat årsmöte, valt ny kårekonom, och varit på traditionell vinterhajk i Sibbo. Även veckoverksamheten har fortsatt livligt. Under maj ordnar vi vårhajk och våravslutning, som även föräldrarna i år är välkomna till. Och i juli–augusti blir det äntligen dags för Kampen mot K, vårt sommarläger i Fiskars och Västra Nyland tillsammans med Munksnäs Flickscouter! Läs mera i vårdagordern.

Anmäl dig till sommarlägret | 9 april 2015

Kampen mot K

Den 29.7–3.8 (​29–31.7 för vargungar) ordnar vi tillsammans med Munksnäs Flickscouter sommarlägret Kampen mot K. De första tre dagarna har vi läger vid Valkjärvi i Fiskars vackra skogar. Efter det beger vi oss på en tre dagars cykeltur i Västra Nyland. Sista anmälningsdag är 19 maj.

Ny styrelse | 25 februari 2015

Måndagen 23.2 höll kåren årsmöte. På årsmötet valdes den nya styrelsen för år 2015:

Kårchef Erik Sandström Källarfogde Jonathan Gripenberg
Vicekårchef John Sundberg Utbildningsansvarig Emil Warras
Kårsekreterare Joakim Gunst Evenemangsansvarig Emil Lyytikkä
Kårekonom Niklas Sved Materialförvaltare Niklas Pajunen

Ändringar i veckoverksamheten | 6 februari 2015

Vi har gjort några ändringar för att veckoverksamheten skall fungera bättre:

Kårchefens Dagorder 1/15 | 1 februari 2015

Vårens verksamhet har igen dragit igång. Snart är det dags för vinterhajken, som enligt traditionen igen ordnas vid Ormträsk i Sibbo. Vi hoppas på vackert skidväder i år! I maj ordnar kåren vårhajk, och i juni/juli-månadsskiftet är det dags för sommarlägret Kampen mot K med Munksnäs Flickscouter. Lägret ordnas den här gången i Fiskars skogar, och avslutas med en cykeltur i Västnyland. Läs mera i vinterdagordern.

Välkommen till Scoutbasaren | 18 november 2014

Lördagen den 6 december kl. 12–14 ordnar Munksnäs Spejarna, Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Scoutvänner vår traditionella Scoutbasar i Scoutkällaren. Alla medlemmar med familj och bekanta är hjärtligt välkomna att besöka basaren!

Vi hoppas att alla familjer kan bidra med någonting till basaren. Under nästa höst kommer det att påbörjas en omfattande renovering av Scoutkällaren (mera info om det senare), och basaren är som en av våra största inkomstkällor därför särskilt viktig för tillfället.

Läs mera om basaren och hur du kan hjälpa till i infobrevet!

Kårchefens Dagorder 4/14 | 9 november 2014

Självständighetsdagen närmar sig, och med det förstås den traditionella scoutbasaren, som vi ordnar tillsammans med Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Scoutvänner. Scoutbasaren är en av våra äldsta och finaste traditioner, och vi hoppas så många som möjligt kan delta! En knapp vecka efter basaren är det sedan dags för kårens julfest, med dubbningar och utdelning av halsdukar till våra nya medlemmar. Efter julfesten är det paus i veckoverksamheten tills skolorna börjar på våren. Läs mera i juldagordern.

Kårchefens Dagorder 3/14 | 17 augusti 2014

I början av sommaren deltog kårens vargungar i vulägret Mythos i Ingå, och mot slutet av sommaren sågs 2000 scouter, bland dem nästan 30 Munksnäs Spejare, i Finlands Svenska Scouters förbundsläger Atlantis. Vädret var fantastiskt på Atlantis, och lägret erbjöd mycket mångsidigt program och många nya vänner. Nu är vi fulla med energi inför höstens möten, som drar igång vecka 35! Läs mera i höstdagordern.

Kårchefens Dagorder 2/14 | 5 april 2014

Vintern är förbi, och med den kårens årsmöte och en ovanligt varm vinterhajk. I maj ordnar kåren vårhajk i Sjundeå, i juni deltar kårens vargungar i vargungelägret Mythos i Ingå, och i juli–augusti deltar resten av kåren i storlägret Atlantis i Hangö. Det är även dags att betala medlemsavgiften. Läs mera i vårdagordern.

Ny styrelse | 24 februari 2014

Söndagen 23 februari höll kåren årsmöte. På årsmötet valdes den nya styrelsen för år 2014:

Kårchef Erik Sandström Medlem Jonathan Gripenberg
Vicekårchef John Sundberg Medlem Emil Warras
Kårsekreterare Joakim Gunst Medlem Emil Lyytikkä
Kårekonom Sebastian Björkbom Medlem Niklas Pajunen

Kårchefens Dagorder 1/14 | 26 januari 2014

Det riktiga vintern har äntligen kommit, och vårens möten har dragit igång. I februari håller kåren årsmöte. I mars ordnar vi vår traditionella vinterhajk i Sibbo, och vi hoppas det är lika vackert och snöigt väder som under de senaste åren! På sommaren deltar kåren i två läger. I juni deltar vargungarna i sommarlägret Mythos, och i juli-augusti deltar resten av kåren i storlägret Atlantis tillsammans med alla finlandssvenska scouter. Läs mera i vinterdagordern.

Atlantis

Anmäl dig till Atlantis | 17 januari 2014

Anmälningen till nästa sommars storläger Atlantis, som ordnas 26.7–2.8, har öppnat. Munksnäs Spejarna deltar i lägret, förutom vargungarna som deltar i Mythos 6–8.6 istället. Anmäl dig till Atlantis direkt på webben!

Kårchefens Dagorder 4/13 | 19 november 2013

Hösten börjar närma sig sitt slut. I oktober ordnade kåren sin traditionella höstförläggning i Noux. Till näst är självständighetsdagens scoutbasar framför oss. Alla är välkomna, och vi hoppas att de familjer som har möjlighet kan bidra till basaren på något sätt! En vecka senare hålls kårens julfest, med gröt, dubbningar och halsdukar till nya kårmedlemmar. Efter julfesten är det paus i veckoverksamheten tills skolorna börjar på våren. Läs mera i juldagordern.

Understödsföreningen informerar | 19 september 2013

Munksnäs Scoutvänner är en understödsförening för scoutkårerna Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Spejarna. Scoutvännernas intäkter utgörs av medlemsavgifter samt försäljning på den traditionella basaren på självständighetsdagen.

Kårchefens Dagorder 3/13 | 14 augusti 2013

Under sommaren har kåren sökt guld i Klondike och bestigit Kebnekaises topp. Sommarlägret Klondike 2013 ordnades i början av sommaren för kårens yngre medlemmar, medan de äldre i juli begav sig ut på kårens första lapplandsvandring på fem år, och kanske den soligaste hittills. Nu är det dags för höstens möten att dra igång, och i oktober blir det igen förläggning i Noux för alla kårmedlemmar. Läs mera i höstdagordern.

Kåren har nu en Facebook-sida | 2 juni 2013

Vi har nu en egen Facebook-sida. Hemsidan kommer även i fortsättningen att innehålla viktig information om evenemang, mötesprogram och vad som händer i kåren. Facebook-sidan är däremot menad mera för korta uppdateringar, påminnelser och för att skapa publicitet för kåren. Besök Facebook-sidan och gilla den!

Vi sätter även ut bilder från evenemang på Facebook-sidan. Vi väljer endast sakliga (och förhoppningsvis bra!) bilder och tillåter inte att bilderna taggas. Om du trots det föredrar att vi inte sätter ut bilder av dig på Facebook så kontakta kårsekreteraren.

Kårchefens Dagorder 2/13 | 24 mars 2013

Under vintern har kåren hållit årsmöte och varit på vinterhajk. Med våren och sommaren framför oss är mycket på kommande. I maj ordnar kåren vårhajk, i juni sommarlägret Klondike 2013 och i juli lapplandsvandring i Sverige. Därtill ordnas det även många evenemang och kurser utanför kåren som man kan anmäla sig till. Det är även dags att betala medlemsavgiften.
Läs mera i vårdagordern.

Bilder från vinterhajken | 16 mars 2013

För två veckor sedan var en grupp scouter och ledare på vinterhajk vid Ormträsk i Sibbo. Några bilder från vinterhajken finns nu på hemsidorna.

Kårchefens Dagorder 1/13 | 27 januari 2013

Vintern är i full gång och scoutmötena har igen dragit igång efter jullovet. Den 24 februari håller kåren årsmöte i Scoutkällaren, och i mars ordnar vi vinterhajk i Sibbo. Förhoppningsvis får vi uppleva lika vackert vinterväder som förra året. I maj håller kåren vårhajk i Sjundeå och i juni läger för de yngre scouterna. I juli blir det efter en fem års paus lapplandsvandring för de äldre scouterna. Kårens vandringar har varit bland de mest oförglömliga scoutupplevelserna, så vi har mycket att se fram emot! Läs mera i vinterdagordern.

Kårchefens Dagorder 4/12 | 22 november 2012

Vintern närmar sig, och med den basaren och julfesten. På självständighetsdagen ordnar kåren scoutbasar tillsammans med Munksnäs Flickscouter och Munksnäs Scoutvänner. Alla är välkomna, och vi hoppas att de familjer som har möjlighet kan bidra till basaren på något sätt! En vecka senare hålls kårens julfest, med gröt, dubbningar och halsdukar till våra nya kårmedlemmar. Efter julfesten är det paus i veckoverksamheten tills skolorna börjar på våren. Läs mera i juldagordern.

Kårskjortan

Den nya kårskjortan är till salu | 30 september 2012

Munksnäs Spejarnas nya officiella kårskjorta har anlänt, och kommer att vara till salu på förläggningen nästa veckoslut. Skjortan är en stilig grå t-skjorta i snabbt torkande polyester med kårens logo på vänstra bröstet. Priset för skjortan är 10 € och betalas kontant. Skjortan finns i storlekarna XS–L. Om du inte kan köpa skjortan på förläggningen kommer nästa möjlighet att vara scoutbasaren 6 december. Vid frågor kontakta John Sundberg.

Kårchefens Dagorder 3/12 | 16 augusti 2012

En händelserik vår och sommar är över. I juli–augusti deltog Munksnäs Spejarna i Finlands Svenska Scouters läger Mondo i Syndalen tillsammans med nästan 20 andra kårer. Lägret erbjöd en stor mängd program och var mycket lyckat. Till näst börjar veckomötena för hösten, och i oktober är det dags för kårens höstförläggning i Noux. Läs mera i höstdagordern.

Resultat från citymanövern | 26 april 2012

Tisdagen 24 april ordnade Munksnäs Spejarna HeSS citymanöver Capone 2012. Lagen skulle som agentrer infiltrera maffiabossen Giuseppe Capones familj. Tävlingen var mycket jämn, men till slut tog Mumin från Vikingaflickorna hem första plats. Resultaten från tävlingen ser ni nedan. Gratulationer till vinnarna!

1. Mumin Vikingaflickorna 26,0
2. Gomorra Stigfinnarna 25,5
3. Handmänskorna KFUK/M 24,0
4. Kungs Vikingaflickorna 22,0
5. Kung Fu Panda Korsfararflickorna 21,0
6. Moose Squad NSR 20,5
7. Team Ed Korsfararflickorna 20,0
8. Pärisevä Orava NSR 14,0
9. Tärnan Vikingarna 12,5

Kårchefens Dagorder 2/12 | 6 april 2012

Under vintern har kåren hållit årsmöte, valt ny kårchef, varit på vinterhajk och flyttat till ett nytt förråd. I maj är det dags för vårhajk och våravslutning, och i juli–augusti deltar kåren i sommarlägret Mondo i Hangö tillsammans med scouter från dryga tio andra kårer. Läs mera i vårdagordern.

Ny styrelse | 20 februari 2012

Söndagen 19 februari höll kåren årsmöte, och på årsmötet valdes den nya styrelsen för år 2012:

Kårchef Erik Sandström Medlem Jonathan Gripenberg
Vicekårchef John Sundberg Medlem Rolf Kottelin
Kårsekreterare Joakim Gunst Medlem Emil Warras
Kårekonom Sebastian Björkbom    

Detta innebär att Petter Selenius avgår efter åtta år som kårchef. Petter har gjort ett mycket bra jobb och lämnar kåren i gott skick till den nya kårchefen Erik Sandström. Även Victor Fagerlund och Niklas Sved avgår som styrelsemedlemmar. De ersätts av Rolf Kottelin och Emil Warras.

Kårchefens Dagorder 1/12 | 19 januari 2012

Vinterns första snö har kommit, och veckomötena har dragit igång för våren. Den 19 februari håller kåren årsmöte i Scoutkällaren, och i mars är det dags för den traditionella vinterhajken i Sibbo. I maj håller kåren vårhajk i Sjundeå, och i juli–augusti deltar vi i sommarlägret Mondo i Syndalen, tillsammans med många andra kårer från FiSSc. Läs mera i vinterdagordern.

Bilder från Sarek 01 | 10 januari 2012

Sommaren 2001 gav sig kåren ut på en vandring till Sarek i Svenska Lappland. Vandringen minns väl för den stora storm som bröt ut mitt under vandringen och som ledde till att den ursprungliga vandringsplanen måste slopas. Nu, dryga tio år senare, har vi lagt ut några bilder från vandringen på hemsidorna.

Visa gamla nyheter