Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f., förkortat MSP, är en finlandssvensk landscoutkår verksam i Munksnäs i västra Helsingfors. Vår verksamhet är traditionell scouting med betoning på friluftsliv. Kårlokalen, som vi delar med systerkåren Munksnäs Flickscouter, kallas Scoutkällaren. Vad som är aktuellt kan du läsa nedan och i den senaste Kårchefens Dagorder.

Aktuellt

Bilder från höstförläggningen | 17 oktober 2017

Förra veckoslutet var Munksnäs Spejarna på höstförläggning vid Lärkans i Noux. Här är en samling bilder från veckoslutet.

Jamboree on the Air på Åland 20–22.10 | 20 september 2017

Efter många års paus kommer Munksnäs Spejarna att delta i Jamboree on the Air. Detta sker på Vårdö var gamla MSP-ledaren Bosse Ahlnäs leder evenemanget. Samtidigt kommer vi att åka lite runt på Åland samt bekanta oss med Mariehamns sevärdheter på söndagen. Evene-manget är för spejarscouter och äldre

Höstförläggning 14–15.10 | 15 september 2017

Veckoslutet 14–15.10 ordnar vi Munksnäs Spejarnas traditionella höstförläggning vid Lärkans stuga i Noux. Tema för i år är Finland 100 år. Alla kårens scouter och vargungar är välkomna med att tillbringa veckoslutet i den vackra höstskogen!

Kårchefens Dagorder 3/17 | 20 augusti 2017

Sommarens höjdpunkt var lägret Tidsmaskinen i Lojo, vilket vi ordnade tillsammans med Spejarna H:fors och Nybyggarna. Lägret började med en hajk från Karkali naturreservat via Torhola grotta och med en vattenöverskridning till lägerområdet vid Partioniemi. På lägret byggde vi NASA:s raketer, var med då Titanic gick på grund, och målade med Picasso. Nu på hösten har vi vår traditionella höstförläggning, men besöker även Åland för att pröva på radioscouting. Under året ser vi också fram emot vår vandring på Island nästa sommar.

Höstens scoutmöten börjar | 11 augusti 2017 (ändrat 20 augusti)

Vecka 34 drar höstens scoutmöten igång! Mötena hålls i kårlokalen på Ulfsbyvägen 11 E.

  • Vargungarnas (åk 2–3) första möte är onsdagen 23.8 kl. 18–19 och därefter samma tid varje vecka.
  • Äventyrsscouternas (åk 4–5) första möte är tisdagen 22.8 kl. 18–19 och därefter samma tid varje vecka.
  • Spejarscouternas (åk 6–8) första möte är tisdagen 22.8 kl. 18–19. Efter det är mötena tisdag kl. 19–20.
  • Explorerscouterna (åk 9-2) första möte är torsdagen 7.9 kl. 18–19. Övriga möten slås fast senare.

Kom med i scouterna! | 7 augusti 2017

Scouting är en rolig och mångsidig hobby där du tillsammans med goda kompisar får lära dig nya färdigheter och uppleva äventyr i naturen! Scouterna håller möten varje vecka och åker ut på läger, hajker, förläggningar och andra evenemang.

Du som är pojke och börjar tvåan kan komma med i Munksnäs Spejarna. Vi är en landscoutkår med verksamhet i Munksnäs och Munkshöjden. Vår kårlokal är på adressen Ulfsbyvägen 11 E.

Vargungarna (åk 2–3) håller möten onsdagar kl. 18–19 och första mötet är 23.8

Anmäl dig genom att kontakta oss eller genom att komma med på fösta mötet!

Kårchefens Dagorder 2/17 | 6 april 2017

Under vintern har kåren hållit årsmöte och valt en ny styrelse, hjälpt till med vintermästerskap och ordnat vårhajk. I maj är det dags för vårfest, som fungerar på samma sätt som förra året, dvs. även föräldrar är välkomna med! Kort efter det är det vårhajk i Sjundeå, som i år följer vårt traditionella koncept med vandring och god grillmat. På sommaren är det dags för sommarlägret Tidsmaskinen, kom ihåg att anmäla dig!

Årsmötet | 12 februari 2017

Söndagen den 12.2 höll kåren årsmöte. På årsmötet valdes den nya styrelsen för år 2017. Niklas Pajunen tar över som ny kårekonom efter Niklas Sved, som avgår från styrelsen. Enligt FS och FiSSc rekommendation tar vi i bruk två nya uppdrag: programchef och uppdragschef. Vicekårchef John Sundberg tar på sig uppdraget som programchef. Lars Huldén ställer upp som ny styrelsemedlem och uppdragschef. Även Yann Jorelle är ny i styrelsen och tar på sig uppdraget som materialförvaltare. Emil Warras avgår som styrelsemedlem. Styrelsen för år 2017 är därmed:

Kårchef Erik Sandström
Programchef, vicekårchef John Sundberg
Kårsekreterare Joakim Gunst
Kårekonom Niklas Pajunen
Uppdragschef Lars Huldén
Materialförvaltare Yann Jorelle
Medlem Jonathan Gripenberg
Medlem Emil Lyytikkä

På årsmötet hade vi även glädjen att dela ut två utmärkelsetecken:

FS förtjänsttecken i brons Carl Backlund
FiSSc tacksamhetstecken av III klass John Sundberg

Kårchefens Dagorder 1/17 | 22 januari 2017

Vårens möten har börjat och vi har igen en rolig scoutvår och -sommar att se fram emot. I mars är det dags för vinterhajken som likt förra året ordnas i det vackra Kopparnäs i Kyrkslätt. I maj håller vi vårhajken på vår traditionella plats vid Lappträsk i Sjundeå. Och i juli är det dags för sommarlägret Tidsmaskinen som kommer att bli historiskt. På flera plan.

Ladda ner ditt medlemskort 2017 | 19 januari 2017

Alla medlemmar i scouterna har ett medlemskort med vilket du bl.a. får en rabatt på 10 % i scoutbutikerna. Medlemskortet skickas inte hem med posten utan du måste ladda ner det digitalt som PDF från scouternas medlemsregister Kuksa.

Kårchefens Dagorder 4/16 | 26 november 2016

En händelserik scouthöst börjar närma sig sitt slut. I oktober ordnade vi både ledarstadsmanöver och höstförläggning. Nu är det snart dags för vår traditionella scoutbasar som i år hålls i lågstadieskolans gymnastiksal, och efter det för julfesten som ordnas på Scoutstationen! Vi har även börjat planera nästa sommars läger Tidsmaskinen som vi ordnar tillsammans med Spejarna och Nybyggarna. Skriv in datumen i kalendern!

Välkommen på scoutbasar 6.12 kl. 12–14 | 1 november 2016

På självständighetsdagen 6.12.2016 kl. 12–14 är det dags för vår traditionella scoutbasar. På grund av att Scoutkällaren inte är i bruk ordnar vi i år basaren i lågstadiets gymnastiksal (Locklaisvägen 9). Basaren ordnas av Munksnäs Flickscouter, Munksnäs Spejarna och Munksnäs Scoutvänner. Vi bjuder som vanligt bl.a. på café, bakverk, lopptorg, mete, lotteri och korvgrillning. Alla scouter med familj, vänner och bekanta är varmt välkomna!

Vi hoppas att alla scoutfamiljer kan bidra med någonting till basaren. Läs mera om hur ni kan hjälpa till i infobrevet.

Kårchefens Dagorder 3/16 | 8 september 2016

Vårens och sommarens program har varit mera varierat än vanligt. Den mycket lyckade vårhajken var i Repovesi nationalpark efter många år i Sjundeå. På sommaren var det skilda läger för vargungarna och äventyrsscouterna (Ratatosk), spejarscouterna (FiSScFjäll) och explorerscouterna och ledarna (Roihu). Nu har höstens möten börjat och det är dags att se fram emot höstförläggningen och mycket annat!

Höstens mötestider| 14 augusti 2016

Vargungar (åk 2–3) Ti kl. 17–18 Första mötet 23.8 Mötesprogram
Äventyrsscouter (åk 4–5) Ti kl. 18–19 Första mötet 23.8 Mötesprogram
Yngre spejarsscouter (åk 6) Ti kl. 18–19 Första mötet 23.8 Mötesprogram
Äldre spejarscouter (åk 7–8) Ti kl. 19–20 Första mötet 23.8 Mötesprogram

Kom med i scouterna! | 19 juli 2016

Alla pojkar som börjar tvåan kan komma med i scouterna. Munksnäs Spejarnas vargungar (åk 2–3) håller möten tisdagar kl. 17–18 (obs! tiden ändrad från kl. 18–19) i vår kårlokal på Ulfsbyvägen 11 E. Höstens första möte ordnas tisdagen 23 augusti kl. 17. Anmäl dig per e-post eller på första mötet.

Även äldre barn, ungdomar och vuxna kan komma med i vår scoutkår. Kontakta oss gärna om du vill veta mera om vår verksamhet!

Kom med i scouterna!

Kårchefens Dagorder 2/16 | 15 mars 2016

Vi har äntligen fått situationen med kårlokalen löst och har nu ett nytt fint utrymme till förfogande på Ulfsbyvägen 11. Det här betyder att vi igen kan sätta full fokus på verksamheten. I maj är det som vanligt vårhajk. Lägersommaren kommer att ha ovanligt mycket variation, med skilda läger för vargungar och äventyrsscouter (Ratatosk i Svartå), spejarscouter (FiSScFjäll i Muonio) och explorerscouter och ledare (Roihu i Evois).

Ny kårlokal i bruk | 6 mars 2016

Vi har nu fått nycklarna till vår nya kårlokal, så från och med nästa vecka ordnas alla scoutmöten där. Kårlokalen är ett fint källarutrymme på Ulfsbyvägen 11 E.

Patrulledarna har fått nycklar till lokalen. Ytterdörren är låst så kom i tid till mötet så går vi in tillsammans. Om du kommer för sent så ring din ledare så kommer han och öppnar dörren.

Om du har frågor om lokalen så kontakta i fösta hand Munksnäs Spejarnas källarfogde Calle Backlund (calle@munksnasspejarna.fi, 040 572 6235).

Ny plats för årsmötet 7.2 | 28 januari 2016

På grund av att vi inte kan vara i Scoutkällaren håller vi istället kårens årsmöte 7.2. kl. 18 på adressen Mechelingatan 1a (TDC-huset). Alla medlemmar är varmt välkomna!

Scoutkällaren inte längre i kårernas bruk fr.o.m. 1.2.2016 | 26 januari 2016

Bästa medlemmar och föräldrar,

Den 19 januari fick scoutkårerna information om att vi från och med den 1.2.2016 inte längre har tillgång till Scoutkällaren på grund av högstadieskolans renovering.

Vi har under flera års tid fört dialog med staden om Scoutkällarens eventuella renovering och fick i höstas veta att källaren inte kommer att renoveras i samband med skolan så som ursprungligen var planerat. Efter det hade vi inte fått någon information av staden före beskedet förra veckan.

Vi har varit i kontakt med staden och det har visat sig att vi inte har något annat alternativ än att tömma Scoutkällaren och överlåta användningen till byggprojektet inom januari. Trots att Scoutkällaren inte ingår i själva renoveringsprojektet har den utlovats för byggentreprenörens bruk och hela området kommer att avspärras som byggarbetsplats.

Veckomötena fortsätter

I nuläget är det ännu oklart var veckomötena kommer att hållas. Som bäst söker vi alternativa utrymmen och tar emot tips och förslag på lämpliga lokaler i Munksnejden.

I äkta scoutanda fortsätter veckomötena utomhus tills annat meddelas. Vi samlas på korgbollsplanen.

Så här kan ni hjälpa till

  • Om du har idéer kring alternativa mötesutrymmen, vänligen kontakta Scoutvännernas ordförande Markus Haakana (kontaktuppgifter nedan)
  • Hjälp oss med flytten lördagen 30.1 från kl. 10 framåt. Meddela Sabina Fortelius om ni kan delta.
  • Hämta flyttlådor till Scoutkällaren under mötestid (tisdag 18-19, onsdag 18-19, torsdag 18-20) eller kontakta Sabina Fortelius.

Beskedet om utrymningen på knappa två veckors varsel kom som en total överraskning för oss, men vi gör vårt yttersta för att verksamheten ska lida så lite som möjligt.

Kontakta oss gärna ifall ni har frågor eller vill hjälpa till!

Markus Haakana
Ordförande, Munksnäs Scoutvänner
haakana.markus@gmail.com
0400 959514

Sabina Fortelius
Kårchef, Munksnäs Flickscouter
sabina.fortelius@gmail.com
050 5251387

Erik Sandström
Kårchef, Scoutkåren Munksnäs Spejarna
er.sandstrom@gmail.com
050 5177329

Kårchefens Dagorder 1/16 | 17 januari 2016

Vårens scoutmöten har börjat och det är som vanligt mycket på kommande. Viktigast just nu är anmälningen till sommarens storläger Roihu (för spejarscouter, explorerscouter och ledare), som stänger redan 24 januari. Som vanligt ordnar vi även vinterhajk (den här gången tillsammans med Munksnäs Flickscouter i Kopparnäs, Sjundeå) och vårhajk. Och i juni blir det läger för vargungar och äventyrsscouter, även det tillsammans med MFL.