Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Äventyrsscouter

Mötestid: Tisdag kl. 18:00–19:00 (ändrad från 17:30–18:30)
Ledare: Ivar Vuori
Viceledare: Yann Jorelle
Medlemmar: Äventyrsscouter (åk 4–5)

Mötesprogram

Mötesprogram hösten 2018 och våren 2019