Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Mötestid: Tisdag kl. 18:00–19:00
Ledare:
Ivar Vuori (hösten 2018)
Yann Jorelle (våren 2019)
Medlemmar: Äventyrsscouter (åk 4–5)

Mötesprogram

Mötesprogram hösten 2018 och våren 2019