Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Vinterhajk 2011

Den 12-13 mars 2011 höll Munksnäs Spejarna sin årliga vinterhajk vid Ormträsk i Sibbo. Vädret var soligt och snön var djup. I hajken deltog 11 scouter och ledare.

Bilder