Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Sand 05

Sand 05 var Munksnäs Spejarnas och Munksnäs Flickscouters gemensamma sommarläger på Vessölandet i Borgå 28 juli - 3 augusti 2005. Lägret avslutades med en tre dagar lång cykeltur i Östra Nyland för patrullscouterna och ledarna. I lägret deltog 9 vargungar, 18 patrullscouter och kring 15 ledare. Lägerchef var Petter Selenius.

Bilder