Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Paleo 2010

Paleo 2010 var Munksnäs Spejarnas kårläger för vargungar och äventyrsscouter. Lägret ordnades i Noux nära Lärkans stuga 29.7–1.8.2010. I lägret deltog fem vargungar, sju äventyrsscouter och tio ledare. Erik och Jonathan ansvarade till en stor del för lägerplaneringen. Lägerchef var Joakim Gunst.

Bilder