Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Lärkans 2012

Den 6–7 oktober höll kåren sin årliga höstförläggning i strålande höstväder vid Lärkans i Noux. Till programmet hörde patrullrådd, orientering, pyssel, lekar, bastu och god mat. I förläggningen deltog totalt över 40 scouter och ledare, vilket är mera än i något kårevenemang på många år.

Bilder