Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Amazonas 2011

Kohinoor 08 logo

Amazonas 2011 var Munksnäs Spejarnas och Munksnäs Flickscouters gemensamma sommarläger 5–10 augusti 2011. Lägret bestod av en lägerdel vid Valkjärvi i Repovesi nationalpark, Kouvola 5–7 augusti och en paddling i Valkeala 7–10 augusti. Lägerchef var Joakim Gunst och vicelägerchef Sabina Fortelius.

Bilder

Panoraman