Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Yngre patrullen

Mötestid: Tisdag 18:00–19:00
(första mötet 27.8.2019)
Ledare:
Medlemmar: Äventyrsscouter (åk 4–5)
Yngre spejarscouter (åk 6)

Mötesprogram

Mötesprogram hösten 2019 och våren 2020