Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Vargungar

Mötestid: Onsdag kl. 18:30–19:30 (mötestiden för hösten 2018 är inte ännu bestämd)
Vargungeledare: Niklas Pajunen
Åldersgruppsansvarig: Jonathan Gripenberg
Medlemmar: Vargungar (åk 2–3)

Vi är utomhus nästan varje möte, så ta kläder enligt väder.

Hösten 2018

Mötesprogrammet för hösten 2018 är inte ännu fastslaget.