Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Spejarscouter

Mötestid: Tisdag kl. 19–20 (mötestiden för hösten 2018 är inte ännu bestämd)
Patrulledare: Axel Lyytikkä
Vicepatrulledare: Julius Forsgård
Åldersgruppsansvarig: Petter Selenius
Medlemmar: Spejarscouter (åk 6–8)

Hösten 2018

Mötesprogrammet för hösten 2018 är inte ännu fastslaget.