Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Äventyrsscouter

Mötestid: Tisdag kl. 18–19 (mötestiden för hösten 2018 är inte ännu bestämd)
Patrulledare: Ivar Vuori
Vicepatrulledare: Totte Kassila
Åldersgruppsansvarig: John Sundberg
Medlemmar: Äventyrsscouter (åk 4–5)

Hösten 2018

Mötesprogrammet för hösten 2018 är inte ännu fastslaget.