Scoutkåren Munksnäs Spejarna

Bli medlem

Vill du lära dig nya färdigheter, uppleva äventyr i naturen och göra roliga saker tillsammans med dina kamrater?

Alla pojkar som börjat tvåan kan bli medlemmar i Munksnäs Spejarna. Det är också möjligt att bli medlem fast du går på en högre klass eller redan är vuxen. Ansök om medlemskap genom att skicka e-post till kårsekreterare Joakim Gunst (jocke@munksnasspejarna.fi) med följande uppgifter:

Scoutens uppgifter

  • Namn
  • Födelsedatum
  • Adress, postnummer och postanstalt
  • Telefonnummer (om du har)
  • E-postadress (om du har)

Målsmans uppgifter

Behövs endast om scouten är under 18 år

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Om båda föräldrarna vill ha info från kåren så kan ni gärna meddela bådas kontaktuppgifter.

Meddela också gärna ifall du som målsman har intresse att hjälpa till med scoutverksamheten på något sätt.

Om du är flicka kan du istället bli medlem i vår systerkår Munksnäs Flickscouter.